Naudojimosi taisyklėsNaudojimosi taisyklės ir sąlygos (atnaujinta 2024 m. gegužės 18 d.)
Šios taisyklės ir sąlygos (toliau – „Sąlygos“) reglamentuoja naudojimąsi šia svetaine. Norint naudotis šia svetaine, būtina visiškai sutikti su šiomis Sąlygomis. Šios Sąlygos kartu su mūsų Privatumo politika sudaro vientisą susitarimą dėl svetainės naudojimo, pakeičiant bet kokius ankstesnius susitarimus. Jei nesutinkate su bet kuria šių Sąlygų dalimi, jūs privalote nutraukti svetainės naudojimą. Registruodamiesi turėsite aiškiai patvirtinti, kad sutinkate su šiomis Sąlygomis. Naudotis šia svetaine gali tik 18 metų sulaukę asmenys. Naudodamiesi šia svetaine arba sutikdami su šiomis Sąlygomis, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad atitinkate amžiaus reikalavimą. Šioje svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi šia svetaine arba sutikdami su šiomis Sąlygomis jūs taip pat sutinkate su slapukų naudojimu pagal mūsų Privatumo politiką. Autorių teisės priklauso MB „AI sprendimai“. Jei šiose Sąlygose aiškiai nenurodyta, mes išlaikome visas autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises į mūsų svetainę ir joje skelbiamą medžiagą, ir tokios teisės yra saugomos. Tiek registruoti, tiek neregistruoti prekių ženklai, įskaitant mūsų logotipus, yra mūsų nuosavybė. Bet koks šių prekių ženklų naudojimas be aiškaus mūsų leidimo gali pažeisti mūsų teises. Mūsų svetainėje pateikti trečiųjų šalių prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams. Jei Sąlygose nenurodyta konkrečiai, mes nepatvirtiname ir nesame susiję su jokiu iš šių trečiųjų šalių prekių ženklų savininkų, todėl negalime suteikti licencijos naudotis bet kokiomis su trečiųjų šalių prekių ženklais susijusiomis teisėmis.

Svetainės naudojimas
Jums leidžiama peržiūrėti mūsų svetainės puslapius žiniatinklio naršyklėje, atsisiųsti puslapius iš mūsų svetainės talpinimo tikslais, transliuoti garso failus iš mūsų svetainės, naudotis mūsų garso redagavimo ir kūrimo paslaugomis per žiniatinklio naršyklę, atsižvelgiant į kitas sąlygas. Negalite atsisiųsti jokio turinio iš mūsų svetainės arba išsaugoti tokio turinio savo kompiuteryje, nebent tai būtų aiškiai leidžiama Sąlygose. Jokia mūsų svetainėje esanti medžiaga negali būti redaguojama ar kitaip keičiama be mūsų leidimo. Jei neturite reikiamų teisių, negalite iš naujo publikuoti, parduoti, nuomoti ar sublicencijuoti, perskirstyti ar naudoti mūsų svetainės medžiagos, ypač komerciniais tikslais. Pasiliekame teisę savo nuožiūra apriboti prieigą prie dalies arba visos svetainės. Draudžiama apeiti mūsų prieigos apribojimus. Jums draudžiama naudotis mūsų svetaine tokiu būdu, kuris gali pakenkti svetainei arba pabloginti svetainės prieinamumą ar pasiekiamumą. Draudžiama:
Naudojimas verslo tikslais
Jei naudojatės mūsų svetaine arba sutinkate su Sąlygomis verslo tikslais (vykdant ekonominę veiklą), toks veiksmas įpareigoja jus ir atitinkamą verslo subjektą (įmonę ar organizaciją) laikytis šių Sąlygų, o nuorodos į „jūs“ šiose sąlygose reiškia ir individualų (privatų) naudotoją, ir verslo subjektą (įmonę ar organizaciją).

Paskyros registracija
Paskyra gali būti sukurta užpildžius registracijos formą mūsų svetainėje ir spustelėjus patvirtinimo nuorodą, atsiųstą jūsų el. pašto adresu. Privalote nedelsiant mums pranešti raštu, jei jūsų paskyra naudojama neteisėtai. Naudoti kito asmens paskyrą be aiškaus mūsų leidimo yra draudžiama.

Naudotojo prisijungimas
Registruoti naudotojai privalo saugoti savo slaptažodžio konfidencialumą. Jei neteisėtai atskleidžiamas jūsų slaptažodis, privalote mums nedelsiant raštu apie tai pranešti. Atsakomybė už veiklą, vykdomą naudojant jūsų paskyrą, tenka paskyros savininkui, o jūs galite būti atsakingi už nuostolius, atsiradusius dėl šio konfidencialumo įsipareigojimo nesilaikymo.

Paskyros panaikinimas ir sustabdymas
Pasiliekame teisę keisti paskyros informaciją, laikinai arba visam laikui sustabdyti arba panaikinti paskyrą savo nuožiūra. Jei nutrauktume paslaugas, už kurias sumokėjote, nepažeisdami šių Sąlygų, turite teisę į grąžinimą už visas tokias iš anksto apmokėtas paslaugas, kurios nebuvo suteiktos po atšaukimo datos. Pranešimas apie bet kokį nutraukimą bus išsiųstas el. paštu. Naudotojas turi pateikti prašymą atšaukti paskyrą el. paštu iš su paskyra susieto el. pašto adreso. Pinigai už naudotojo inicijuotą atšaukimą negrąžinami.

Prenumeratos sąlygos
Užregistravę paskyrą ir apmokėję prenumeratos kainą galite naudotis svetainės teksto įgarsinimo paslauga. Užsakymo patvirtinimas yra laikomas paslaugų teikimo sutarties sudarymu. Paslaugų kaina gali keistis dėl trečiųjų šalių paslaugų pakeitimų arba funkcijų pakeitimų mūsų svetainėje. Jei dėl tokių pasikeitimų ženkliai sumažėja paslaugų vertė arba funkcionalumas, jūs turite teisę nutraukti prenumeratą ir susigrąžinti pinigus už visą prenumeratos laikotarpį po nutraukimo.

Mokėjimo sąlygos
Mokėjimo planai ir jų trukmė: Svetainėje prieinami įvairūs mėnesiniai ir vienkartiniai mokėjimo planai. Užsiregistravus ir apmokėjus pasirinktą planą, klientas gauna teisę įgarsinti nustatytą simbolių skaičių per kalendorinį mėnesį. Paslaugų teikimas prasideda nuo mokėjimo momento ir tęsiasi vieną kalendorinį mėnesį. Planų atnaujinimas: Jeigu klientas neatšaukia mėnesinio plano prenumeratos prieš atsinaujinimo datą, mokėjimo planas automatiškai atnaujinamas kiekvieną mėnesį. Atsinaujinus planui, klientui vėl suteikiamas nurodytas simbolių skaičius ir nuskaičiuojamas atitinkamas plano mokestis. Vienkartiniai planai nėra automatiškai atnaujinami, o nurodytas simbolių limitas galioja vieną kalendorinį mėnesį nuo plano įsigijimo dienos. Planų keitimas: Klientas bet kuriuo metu gali keisti savo esamą mokėjimo planą į brangesnį ar pigesnį. Pakeitus planą nepanaudotas simbolių skaičius pridedamas prie naujojo plano. Planų atšaukimas: Klientas gali bet kada atšaukti savo mokėjimo planą. Atšaukus planą, klientui lieka nepanaudotas simbolių limitas. Mokėjimo būdas: Visi mokėjimai už paslaugas atliekami naudojant “Stripe” mokėjimų platformą (daugiau informacijos https://stripe.com/en-lt). Tai užtikrina saugius ir patogius mokėjimus.

Paslaugų kaina ir mokesčiai
Informacija apie paslaugų kainą ir mokesčius pateikiama mūsų svetainėje. Jei nenurodyta kitaip, visos šiose sąlygose arba mūsų svetainėje nurodytos kainos yra be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Apmokėjimas už mūsų svetainėje siūlomas paslaugas turi būti atliktas iš anksto, vadovaujantis mūsų svetainėje pateiktomis instrukcijomis. Mes pasiliekame teisę keisti savo paslaugų mokesčius, kurie įsigalios nuo paskelbimo mūsų svetainėje. Tokie pakeitimai neturės įtakos paslaugoms, už kurias jau sumokėta. Jei turite kokių nors prieštaravimų dėl mums atliktų mokėjimų, būtina nedelsiant su mumis susisiekti ir pateikti išsamią informaciją. Jei inicijuojate kredito kortelės, debeto kortelės ar kitų mokėjimo būdų lėšų grąžinimą be tinkamo pagrindo – jums bus taikomi papildomi mokesčiai:Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei neatpažįstate arba neprisimenate operacijos kilmės savo kortelės ataskaitoje ar kituose finansiniuose dokumentuose ir dėl to inicijuojate lėšų grąžinimą, toks veiksmas pagal šias Sąlygas bus laikomas nepagrįstu mokėjimo grąžinimu. Jei pagal šias Sąlygas jūs turėsite įsiskolinimą ar neapmokėtų sumų, mes pasiliekame teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugų teikimą jums.

Jūsų turinio licencijavimas
Pagal šias Sąlygas „jūsų turinys“ apima visą medžiagą, kurią pateikiate saugojimui, publikavimui, apdorojimui ar perdavimui mūsų svetainėje arba per ją, įskaitant rezultatus, gautus naudojant mūsų garso sintezavimo paslaugas. Jūs suteikiate mums pasaulinę, neišskirtinę, nemokamą licenciją saugoti ir, tik gavus aiškų jūsų sutikimą, skelbti jūsų turinį šioje svetainėje. Taip pat suteikiate mums teisę imtis teisinių veiksmų dėl licencijuotų teisių pažeidimo. Savo turinį galite keisti naudodami mūsų pateiktus redagavimo įrankius. Jei pažeisite šias sąlygas, pasiliekame teisę pašalinti arba pakeisti jūsų turinį.

Turinio kūrimo taisyklės
Sutikdami su Sąlygomis užtikrinate, kad jūsų turinys atitinka šias Sąlygas. Ji neturi pažeisti jokių įstatymų, teisių arba sukelti galimų teisinių veiksmų jokioje jurisdikcijoje pagal bet kokius taikomus įstatymus. Taip pat jūsų turinys neturi:Jei dėl jūsų turinio kils kokių nors teisinių problemų, jūs prisiimate visas pasekmes. Jei sužinotumėte apie bet kokį neteisėtą turinį ar veiklą mūsų svetainėje arba bet kokį šių Sąlygų pažeidimą, prašome mus informuoti. Praneškite apie tokius atvejus el. paštu, kurį rasite mūsų svetainėje.

Mūsų įsipareigojimų bei garantijų apribojimai ir išimtys
Mes negarantuojame mūsų svetainėje esančios medžiagos ar informacijos išsamumo, tikslumo ir atnaujinimų, taip pat nuolatinio svetainės ar bet kurių jos paslaugų prieinamumo. Savo nuožiūra be įspėjimo ar paaiškinimo galime keisti arba nutraukti savo svetainės paslaugas arba nutraukti svetainės palaikymą. Jei šiose sąlygose aiškiai nenurodyta, jūs neturėsite teisės į kompensaciją nutraukus ar pakeitus mūsų paslaugas arba sustabdžius svetainės publikavimą. Kiek leidžia įstatymai mes atsisakome visų garantijų, susijusių su šiomis Sąlygomis, mūsų svetaine ir jos naudojimu. Naudotojų teisių įstatymų nustatytoms teisėms šios sąlygos nedaro įtakos, išskyrus atvejus, kai tai leidžia įstatymai. Atsakomybės apribojimai ir draudimai, nurodyti šiame skyriuje ir visose šiose Sąlygose, yra laikomi šio skyriaus nuostatomis ir taikomi visiems įsipareigojimams, kylantiems iš šių Sąlygų arba susijusių su jų dalyku, įskaitant įsipareigojimus, kylančius iš sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą) ir už įstatymų numatytų pareigų pažeidimą, išskyrus tai, kas šiose sąlygose aiškiai numatyta kitaip. Jei mūsų svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos siūlomos nemokamai, mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą. Mes nesame atsakingi už jokius nuostolius, atsiradusius dėl įvykių, kurių mes pagrįstai nekontroliuojame, ir neatsakome už jokius su verslu susijusius nuostolius. Mes nesame atsakingi už jokį duomenų, duomenų bazės ar programinės įrangos praradimą ar sugadinimą ir neatsakome už jokius netiesioginius, specialius ar iš to sekančius praradimus ar žalą. Jūs pripažįstate mūsų suinteresuotumą apriboti mūsų vadovų ir darbuotojų asmeninę atsakomybę. Atsižvelgdami į šį susidomėjimą, sutinkate nelaikyti mūsų vadovų ar darbuotojų asmeniškai atsakingų už bet kokius nuostolius, kuriuos patiriate dėl mūsų svetainės ar šių Sąlygų. Tai neriboja ir neatmeta pačios įmonės atsakomybės už mūsų vadovų ir darbuotojų veiksmus bei neveikimą. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į svetaines, kurios priklauso trečiosioms šalims ir kurias valdo trečiosios šalys. Šių nuorodų jūs neturite laikyti mūsų rekomendacijomis. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio ir neprisiimame jokios atsakomybės už jas arba už bet kokius galimus nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl jų naudojimo. Mūsų bendra atsakomybė prieš jus, susijusi su bet kokia paslaugų teikimo sutartimi pagal šias Sąlygas, neturi viršyti visos sumos, kurią mums sumokėjote pagal minėtą sutartį.

Žalos atlyginimas
Jūs privalote atlyginti ir apsaugoti mus nuo visų nuostolių, žalos, išlaidų, įsipareigojimų ir išlaidų, kurias patirtume ar patyrėme dėl to, kad naudojatės mūsų svetaine arba pažeidėte Sąlygas.

Sąlygų vykdymas
Jei pažeidžiate šias Sąlygas arba įtariame, kad jas pažeidėte, pasiliekame teisę imtis vieno ar kelių iš šių veiksmų:Jei sustabdome, uždraudžiame arba blokuojame jūsų prieigą prie mūsų svetainės ar jos dalių, jūs neturite apeiti ar bandyti apeiti tokio sustabdymo, draudimo ar blokavimo, įskaitant alternatyvios paskyros sukūrimą ir (arba) naudojimą.

Sąlygų atnaujinimai
Pasiliekame teisę periodiškai atnaujinti šias Sąlygas. Gausite pranešimą apie visus pakeitimus, kurie įsigalios nuo pranešimo datos. Jei nesutinkate su naujomis Sąlygomis, turėtumėte nustoti naudotis mūsų svetaine. Dėl vykdomų paslaugų sutarčių dėl bet kokių pakeitimų prašysime jūsų aiškaus sutikimo. Šie naujinimai gali atspindėti teisinius, technologinius ar verslo procesų pakeitimus, apie kuriuos pranešama bent prieš 30 dienų. Be jūsų sutikimo sutartis bus laikoma pasibaigusia ir jums bus grąžinti pinigai už visas dar nesuteiktas paslaugas.

Teisių perdavimas
Mes galime perleisti savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas užtikrindami, kad naudotojų apsauga liks nepakitusi. Jūs negalite perleisti savo teisių ar pareigų be mūsų sutikimo.

Sąlygų įgyvendinimas
Nustačius, kad kuri nors Sąlygų dalis negalioja, likusios nenustoja galioja. Jei pakoregavus negaliojanti nuostata taptų galiojanti - ji bus atitinkamai pakoreguota.

Trečiųjų šalių teisės
Šios sąlygos yra abipusiai naudingos ir trečiosios šalys jų neįgyvendina. Jokia trečioji šalis negali daryti įtakos teisėms pagal šias sąlygas. Reglamentuojantys teisės aktai ir sąlygų prieinamumas Šioms sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir bet kokie ginčai bus sprendžiami išimtinai Lietuvos teismuose. Mes neteikiame atskirų šių sąlygų kopijų kiekvienam naudotojui. Patariame išsaugoti kopiją, nes atnaujintos versijos pakeičia senesnes mūsų svetainėje. Sąlygos pateikiamos anglų ir lietuvių kalbomis, o ginčuose pirmenybė teikiama lietuviškai versijai.