Įgarsink tekstą lietuviškai!

Negaišk laiko įrašinėdamas - įvesk tekstą ir išgirsk jį

Išklausyk mūsų balsus

Teksto įgarsinimas atveria naujas galimybes

Tinklalapių įgarsinimas

Tinklalapių įgarsinimas

Ne tik skaityk, bet ir išgirsk tekstus internete

Skambučių centrui

Skambučių centrui

Kurk interaktyvaus atsakiklio (IVR) ar balso pranešimus

Turinio kūrėjams

Turinio kūrėjams

Kurk garso turinį, podcast laidas ar įgarsink vaizdo įrašus

Audio knygų įgarsinimas

Audio knygų įgarsinimas

Versk knygas į audio ir klausyk norimu greičiu